DB(DataBase)

Database(Veritabanı) Nedir?

Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir.

Veri tabanı programları; bilgisayara verilerin toplanması, toplanan verilere erişimi, istenilen veriler üzerinde değişiklik yapılmasını ve istenilen verilerin listelenmesini sağlayan bir yapıdır.

Veri Tabanları Hangi Alanlarda Kullanılır?

Günümüzde veritabanı sistemleri,  bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine,telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Veri Tabanı Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur?

Veritabanı fiziksel olarak bilgileri tutrken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir. Veritabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, dizaynı,sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veritabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur.

 

İntralojistik 1998 yılında kurulmuş ve sürekli kendini geliştiren, güncelleyen mühendis kadrosu ile intralojistik çözümler sunan ve yazılımlarını %100 kendi bünyesinde yapan bir proje uygulama firmasıdır.