Üretim otomasyon ve entegrasyon çözümlerini kullanmak işletmelere, günümüzün rekabet koşulları dikkate alındığında, süreçlerini yönetirken hem bu süreçlerin verimliliği artırmak, hem de operasyonel işlerinde hız kazandırmak açısından rekabette avantaj yakalamalarını sağlamaktadır.

Üretim entegrasyon ve otomasyonun sağlanması sonucunda karar ve yönetim sürecine katkı sağlayacak enstrümanlardan bazıları aşağıda listelenmiştir

  • Doğru, Hızlı ve Entegre Veri Toplama

  • Otomatik Makine Üretimi İzleme (Production Data Collection)

  • Duruş Analizleri

  • Hurda Analizleri

  • Yan Ürün Analizleri

  • Üretim Raporları

  • Makine Bazında Üretim Planlama (Scheduling)

  • Birim Üretim Süresi Analizleri

  • Ürün Etiketleme

  • Görsel Yönetim (Anlık Performans, Üretim Durumu, Operasyonel Kalite Bilgileri Takibi)

ERP veOTOMASYON

ENTEGRASYONU

İntralojistik 1998 yılında kurulmuş ve sürekli kendini geliştiren, güncelleyen mühendis kadrosu ile intralojistik çözümler sunan ve yazılımlarını %100 kendi bünyesinde yapan bir proje uygulama firmasıdır.