İNTRALOJİSTİK NEDİR?

En basit tanımıyla tesis (fabrika, depo vs.) içerisindeki malzeme akışının (ara ürün, nihai ürün, paketli ürün, paletli ürün vs.) optimizasyonu, otomasyonu, entegrasyonu ve yönetimidir.

Intralojistik disiplinler arası uzmanlık ve aşağıdaki konularda tecrübe gerektirir.

 • Stratejik planlama ve lojistik tasarım

 • Süreç mühendisliği ve analizi

 • Tesis tasarımı ve otomasyonu

 • Sistem tasarımı, entegrasyon ve uygulama

 • Malzeme elleçleme teknolojileri (depo, konveyör, dizici)

 • Endüstri, Makina ve Elektrik mühendisliği

 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Proje Yönetimi

 • PLC kontrolü

 • Yazılım mühendisliği, tasarım ve geliştirme

 • Veritabanı tasarımı ve entegrasyonu

 • Ambar ve nakliye yönetimi çözümleri 

 • Operasyonel izleme ve analitik raporlama

 • Uzaktan izleme ve teknik destek

İlgili tüm sektörler gibi İntralojistik de Endüstri 4.0’dan etkilenmiştir ve Intralojistik 4.0 ortaya çıkmıştır.

ENDÜSTRİ 4.0 ve İNTRALOJİSTİK 4.0

Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı'nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti'ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı'nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunmuştur.

Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası ülkeler ve şirketler küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları arasında rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya'da gündeme gelen Endüstri 4.0 da bu stratejilerden birinin adıdır.

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır.

1.   Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların bulunması.

2.   Henry Ford'un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesi.

3.   1970'lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla oldu.Günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.

4.   Endüstri 4.0 ise 4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji planıdır.

Endüstri 4.0'ın amacı

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klasik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (İng. İnternet of Things), yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz. Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek 'akıllı fabrikalar' demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.

Etkileri ve pozitif yönleri

Endüstri devrimleri, geçmişten bu yana Dünya'yı ve toplumları küresel boyutta etkilemiştir. Üretmek insanoğlu için hep bir zorunluluk olmuş ve üretimi devam ettirmek adına yeni arayışlar içinde olunmuştur. Hangi mesleğin ya da sektörün geçmişine bakarsanız bakın tarihsel gelişmelerinde hep sanayi devrimi olgusu yatar çünkü insanlar ürettiklerini aynı zamanda duyurmalı, göstermeli ki bu süreç devam edebilsin bunun sonucunda ise gelişen ulaşım ve iletişim araçları olmuş dolayısıyla bilişim teknolojileri gelişmiş yeni sektörler ortaya çıkmıştır. 4. Endüstri Devrimi de şüphesiz yeni sektörlerin açılmasına ve geride kalmış sektörlerin yok olmasına sebep olacaktır. Bu durum yalnızca sektörler için değil insanlar, şirketler, ülkeler için de böyledir yeni endüstriye ayak uyduramayan her şey bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Örnek verecek olursak ilk başlarda kol emeği ile çalışan insanlar işlerini kaybetmeye başladı, sonra teknisyenler şimdi de mühendisler işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kalmış durumda. Endüstri 4.0'ın pozitif yönleri olumsuz etkilerini kısmen düzeltebilir her ne kadar istihdam sorunları olacaksa da yeni iş alanları da ortaya çıkacaktır. Akıllı fabrikalarda akıllı ürünler üretmek ve bu ürünlerin hayatımızı kolaylaştırması hem de bunu az enerjiyle yapacak olması büyük bir artıdır. Akıllı ürünlerin üretilmesiyle bu ürünler ihtiyaca göre farklı alanlara uyarlanıp gelişmeler sağlanabilir. Üç boyutlu yazıcılarla basit yapıda olan ürünleri herkesin üretebilecek olması, üretenle tüketenin aynı olması günümüzde hayal edilen başka bir pozitif yöndür.

 

Karşılaşılan zorluklar ve sonuç

Endüstri 4.0 stratejisinin hayata geçmesinde ilk aşamada donanım ve yazılım bölümünün hayata geçmesi bir problem teşkil etmeyecek gibi görünüyor çünkü donanım ve yazılım için kullanılacak enerjinin az olacağı düşünüldüğünde ve İnternet protokolünün 6. sürümü IPv6 ile birlikte milyarlarca cihazın İnternet'e bağlanmasının yolu açıldığından başlangıç olarak bir sıkıntı olmayacak demektir. Fakat üretim süreçlerinde kullanılacak makinelerin hepsinin Endüstri 4.0'ın standartlarına uygun hale getirilmesi ve programlanmasının kolay olmadığı aşikârdır.

·       Riske girmek istemeyen şirketler ve paydaşları arasındaki uzlaşmazlıklar,

·       Değişimin maliyetli olması ve bir sorun çıktığnda yine malî sorun oluşturması,

·       Üretim süreçlerinin bütünlüğünün korunması gerekliliği gibi sorunlara çözüm bulmak zaman alacak gibi görünüyor. Bütün bu stratejilere planlara rağmen dijitalleşme süreci uzun bir yoldur ve bu yolun işbirliğiyle daha hızlı katedilmesi mümkün olacak.

SEKTÖRDE KULLANILAN ÜRÜNLER, TEKNOLOJİLER, UYGULAMALAR

Endüstriyel Robotlar:

Sektörde Paletleme/Palet Bozma, Koli Doldurma/Boşaltma işleri için kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte daha iyi monitör edilebilir ve birbiriyle haberleşen robotik ağları ve entegre sistemler kurmak mümkün olacaktır. 

Endüstriyel Robotlar:

Sektörde Paletleme/Palet Bozma, Koli Doldurma/Boşaltma işleri için kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte daha iyi monitör edilebilir ve birbiriyle haberleşen robotik ağları ve entegre sistemler kurmak mümkün olacaktır. 

Palet/Paket Bozma Sistemleri:

Palet Bozma için özel tasarlanmış sistemlerdir. Palet üzerindeki yükleri hassas bir şekilde ayırıp dağıtım sistemlerine aktarmaya yarar. Palet bozma işi robotlarla yapılabileceği gibi özel tasarım sistemlerle de yapılabilir.

Konveyörler

Sektörün temel taşlarıdır. Pek çok çeşidi mevcuttur.

Taşıyıcı tipine göre birkaç çeşide ayrılabilir

1-    PVC Bantlı Konveyörler

2-    Rulolu Konveyörler

3-    Kayışlı Konveyörler

4-    Paletli Konveyörler

5-    Modüler Konveyörler

6-    Diğer

İşlevsel olarak da birkaç çeşide ayrılabilirler

1-    Teleskopik Konveyörler:

Paletlenmemiş koli ve paketlerin yüklenmesi/boşaltılması işleri için kullanılmaktadır. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile birlikte tamamen otomatik çalışan robotlar boşaltma yükleme yapabilen akıllı teleskopik konveyörler imal etmek mümkün olacaktır.

2-    Sorter:

Konveyör üzerinde taşınan ürünlerin kapılara göre gruplanmasını sağlayan sistemlerdir.

3-    Layer Former (ARB(Active Roller Ball))

Ürünlerin paletlenmek üzere katmanlar halinde dizilmesini sağlayan sistemlerdir

İntralojistikte diğer çözümler

Intralojistik sektöründe kullanılan başka ekipmanlar ve çözümler de mevcut. Bunlardan en önemli ikisi olan AS/RS'ler yani otomatik depo sistemleri ve AGV'ler yani endüstriyel otonom araçlardır.

Saygılarımızla

info@intralojistik.com

Günsa 1998 yılında kurulmuş ve sürekli kendini geliştiren, güncelleyen mühendis kadrosu ile intralojistik çözümler sunan ve yazılımlarını %100 kendi bünyesinde yapan bir proje uygulama firmasıdır.

 • LinkedIn Sosyal Simge